Eindexamens havo

De pilot eindexamens bevatten verschillende opgaven die nuttig kunnen zijn als oefening of als toetsopgave. Echter… dienen deze opgaven soms licht aangepast te worden om goed aan te sluiten bij de methode Seneca.

Deze aanpassingen zullen zo minimaal mogelijk zijn, zoals het weg laten van een vraag zodat de opgave past bij een beperkte set aan hoofdstukken van Seneca. Aanpassing van sommige vragen is ook nodig omdat bijv. de definitie van een kernconcept vanaf 2015 (examen 2017) is veranderd. Deze veranderingen worden in het CorrectieVoorschrift beschreven.

Hieronder vindt u een overzicht van de opgaven. Elke opgave bevat tevens de bronnen en het correctievoorschrift.

Let op: bij alle opgaven die passen bij hoofdstuk 10 t/m 14 is het noodzakelijk dat leerlingen alle kernconcepten kennen. Maar als er staat ‘Hoofdstuk 01 t/m 03’ worden alleen kennis en vaardigheden bevraagd die in die hoofdstukken worden aangeboden.

Merk op dat u kunt sorteren op hoofdstuk Seneca of op examenopgave en ook kunt filteren met een zoekopdracht.


Syllabi examens met eindtermen


Eindexamenopgaven havo

Passend bij hoofdstuk Seneca havoGebaseerd op eindexamenopgaveToetsstof (oa. kernconcepten)ContextWord bestand (opgaven, bronnen, antwoorden)
H022016 tijdvak I, opgave 4identiteit, sociale cohesieTwee fictieve bronnen met een grote zes-puntsvraag.mw-havo-H02-examen2016-I-opgave4
H042017 tijdvak I, opgave 1vorming, verhouding, binding, verandering, socialisatie, sociale institutie, institutionalisering, democratisering, ideologie, nature, nurture, Hofstede, cultuurLego en diversiteit met 3 van de 4 oorspronkelijke vragen. mw-havo-H04-examen2017-I-opgave1
H042016 tijdvak I, opgave 3verhouding, representativiteit, binding, socialisatie, cultuur, HofstedeBetrokkenheid vaders bij de opvoeding. Voor gebruik bij H.1 t/m 4 of H.8 als u vraag 17 handhaaft. mw-havo-H04-examen2016-I-opgave3
H052017 tijdvak I, opgave 2rationalisering, secularisering, functies van socialisatie, sociale cohesieKersmisklanten. Drie vragen die bij H.1, 2 en 5 passen. mw-havo-H05-examen2017-I-opgave2
H082017 tijdvak I, opgave 3politieke institutie, sociale ongelijkheid, democratisering, sociale cohesie, representativiteit, cultuurStreuvel (fictief), referendum, tabel en tekst. mw-havo-H08-examen2017-I-opgave3
H102018 tijdvak I, opgave 1hypothesen over beinvloeding door de media, referentiekader, formele en informele macht, machtsbron, typen bindingen, hoofdconcept binding, machtselitetheorie en pluralismetheorie, institutionalisering, sociale ongelijkheid, ontwikkelingsvisie, instrumentele visie, politieke socialisatie, ideologieTwee bronnen over lobbyen. 11 vragen. Voor gebruik na H.5 t/m 10 havo.mw-havo-H10-examen2018-I-opgave1
H102018 tijdvak I, opgave 2identiteit, cultuur, socialisatie, socialisator, indicator, hypothese, (on)afhankelijke variabele, representatie, sociale cohesieAziatische jongeren in Nederland en hun identiteit. Voor gebruik na H.5 t/m 10 havo. Als enkele vragen worden aangepast of weggelaten, is het ook geschikt voor H1-3.mw-havo-H10-examen2018-I-opgave2
H102017 tijdvak I, opgave 4groepsvorming, globalisering, sociale mobiliteit, vooroordeel, positietoewijzing, positieverwerving, sociale cohesie, maken van enquetevragenStraattaal, onderzoek doen en kernconcepten en enkele begrippen H.1-10. Eventueel aan te passen dat het ook bij H1-3 past.mw-havo-H10-examen2017-I-opgave4
H102017 tijdvak I, opgave 5theorieën Marx en Huntington, liberalisme, politieke machtsbron, harmoniemodel en conflictmodel, samenwerking (op welke wijze te bereiken), mediaframing, criminaliteit als relatief begripTwee bronnen over de krakersbeweging met pittige (detail)vragen over een context die veel leerlingen niet kennen. Vraag 24 schrappen want deze gaat over H11. En vraag 19 ook die over H14 gaat.mw-havo-H10-examen2017-I-opgave5
H102016 tijdvak I, opgave 5maken van enquetevraag, informele sociale controle, cultivatiehypothese, sociale cohesie, indicator, correlatie, redeneren1 tabel met correlaties. Voor gebruik na H.4 of na H.10.mw-havo-H10-examen2016-I-opgave5
H112017 tijdvak I, vraag 24besluitvormingsmodellen (in dit geval barrièremodel)Slechts 1 vraag bij een opgave over de kraakbeweging (barrieremodel). De andere vragen gaan over H.1-10. mw-havo-H11-examen2017-I-vraag24
H122015 tijdvak I, opgave 1opvoedingsidealen modern en traditioneel gezin, representativiteit (bij onderzoeken), functies van socialisatie, ideologie en samenlevingsvormen, verzuiling, overheidsbeleid samenlevingsvormenOpvoedingswaarden en de opvoedingscanon. Korte tekst en poster. Voor gebruik na H.12 havo.mw-havo-H12-examen2015-I-opgave1
H132018 tijdvak I, opgave 3hoofdconcept Verandering, rationalisering, sociale uitsluiting, systeemmodel, hoofdconcept Verhouding, sociale ongelijkheid, beleidsinstrument om sociale ongelijkheid te verminderen, ideologische standpunten t.a.v. dat beleid, cultuurRobotisering. Voor gebruik na H.13 havo. H.11 ook vereist.mw-havo-H13-examen2018-I-opgave3
H132016 tijdvak I, opgave 2sociale ongelijkheid, globalisering, gezag, representativiteit, instrumentele visie, ontwikkelingsvisie, ideologie over inkomensverdeling, Eenvoudige tabel met GINI scores en algemene vragen. Voor gebruik na H.13mw-havo-H13-examen2016-I-opgave2
H132015 tijdvak I, opgave 2sociale ongelijkheid macht, maatschappelijke positie, status, samenwerking, sociale institutie, ideologische standpunten over sociale ongelijkheid en de rol van de overheid, representativiteit, systeemmodel, globalisering, hoofdconcept binding, identiteit, Bronnen over huishoudelijk werkers en vergelijking mbt de status in het buitenland. Wordt teveel op status ingezoomd. mw-havo-H13-examen2015-I-opgave2
H142016 tijdvak I, opgave 1integraal veiligheidsbeleid, hoofdconcept Verhouding, hoofdconcept Binding, politieke socialisatie, ideologische standpunten over bestrijding criminaliteit, theorieën over criminaliteitZeer korte bron over Burgernet. Voor gebruik na H.14mw-havo-H14-examen2016-I-opgave1
H142015 tijdvak I, opgave 3socialisatie, cultuur, sociale cohesie, klassieke en moderne school van het strafrecht, functies van straffen, strategieën om criminaliteit te bestrijden1 bron over afpakken van crimineel geld om te voorkomen dat big spenders een rolmodel vormen. Voor gebruik na H.13 havo.mw-havo-H14-examen2015-I-opgave3


Lestipshavo