Examens vwo

De pilot eindexamen bevatten verschillende opgaven die nuttig kunnen zijn als oefening of als toetsopgave. Echter… dienen deze opgaven soms licht aangepast te worden om goed aan te sluiten bij de methode Seneca.

Deze aanpassingen zullen zo minimaal mogelijk zijn, zoals het weg laten van een vraag zodat de opgave past bij een beperkte set aan hoofdstukken van Seneca. Aanpassing van sommige vragen is ook nodig omdat bijv. de definitie van een kernconcept vanaf 2015 (examen 2017) is veranderd. Deze veranderingen worden in het CorrectieVoorschrift beschreven.

Hieronder vindt u een overzicht van de opgaven. Elke opgave bevat tevens de bronnen en het correctievoorschrift.

Let op: bij alle opgaven die passen bij hoofdstuk 10 t/m 14 is het noodzakelijk dat leerlingen alle kernconcepten kennen. Maar als er staat ‘Hoofdstuk 01 t/m 03’ worden alleen kennis en vaardigheden bevraagd die in die hoofdstukken worden aangeboden.

Merk op dat u kunt sorteren op hoofdstuk Seneca of op examenopgave en ook kunt filteren met een zoekopdracht.


Syllabi examens met eindtermen


VWO

NIEUW!  Een tip van collega Reinout Boxman: een overzicht van eindtermen en examenvragen van 2017-2019.

Eindexamenopgaven vwo

Passend bij hoofdstuk Seneca vwoGebaseerd op eindexamenopgaveOpmerkingenWord bestand (opgaven, bronnen, antwoorden)
H032017 tijdvak I, opgave 2, vraag 12Alleen vraag 12 gebruikt met tabel. Kan los van opgave.mw-vwo-H03-examen2017-I-opgave2-vraag12
H052017 tijdvak I, opgave 4Voor gebruik na H.1 t/m 5. Voor vraag 22 is extra kennis nodig, zie document.mw-vwo-H05-examen2017-I-opgave4
H052018 tijdvak I, opgave 1Voor gebruik na H.1 t/m 5mw-vwo-H05-examen2018-I-opgave1
H112017 tijdvak I, opgave 1Voor gebruik na H.6 t/m 11mw-vwo-H11-examen2017-I-opgave1
H112017 tijdvak I, opgave 3Voor gebruik na H.6 t/m 11mw-vwo-H11-examen2017-I-opgave3
H122019 tijdvak I, opgave 3Voor gebruik na H.12mw-vwo-H12-examen2019-I-opgave3
H122019 tijdvak I, opgave 4Voor gebruik na H.12mw-vwo-H12-examen2018-I-opgave4
H142019 tijdvak I, opgave 1Voor gebruik na H.14mw-vwo-H14-examen2019-I-opgave1
H162017 tijdvak I, opgave 2Voor gebruik na H.15 en 16mw-vwo-H16-examen2017-I-opgave2
H162018 tijdvak I, opgave 2Voor gebruik na H.13 t/m 16mw-vwo-H16-examen2018-I-opgave2
H162018 tijdvak I, opgave 3Voor gebruik na H.15 en 16mw-vwo-H16-examen2018-I-opgave3
H162019 tijdvak I, opgave 2Voor gebruik na H.15 en 16mw-vwo-H16-examen2019-I-opgave2

Lestipsvwo